Молба за прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие Молба за прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие

С настоящата и на основание чл. 325, т. 1 от КТ, Ви моля за Вашето съгласие за прекратяване на трудовото ми правоотношение с представляваното от Вас предприятие.
Моля, в случай, че молбата ми бъде уважена, да оформите трудовата ми книжка и да ми я предадете.
Молбата е изготвена в два екземпляра.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 25.0 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020