Молба за прекъсване на ползването на платен годишен отпуск Молба за прекъсване на ползването на платен годишен отпуск

Моля да ми бъде разрешено да прекъсна ползването на платен годишен отпуск на основание чл. 175, ал. 1 във връзка с чл. 155, ал. 1 / чл. 155, ал. 5 (и чл. 156) от КТ поради заболяване. Представям болничен лист № ....../..... г. за времето, през което ще съм в отпуск поради временна неработоспособност

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 25.5 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020