Искане до НОИ на основание чл.328 ал3 Искане до НОИ на основание чл.328 ал3

На основание чл.328 ал.3 от КТ моля да ни предоставите информация относно наличието на упражнено право на пенсия от ____________________________/име и егн/
Информацията ни е необходима във връзка с прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл. 328 ал.1 т.10 а от КТ.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 24.0 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020