Искане за дерегистрация по система Интрастат Искане за дерегистрация по система Интрастат

Моля представляваното от мен лице – Интрастат оператор, да бъде дерегистрирано от системата Интрастат за поток Пристигания / Изпращания поради следните причини:
□ Прехвърляне на вътрешнообщостната търговия със стоки (ВОТС) към друго лице, имащо задължение да се впише в регистъра на Интрастат операторите:
Новорегистрирано лице: .....................................................................................................

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 40.0 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020