Искане за замяна на обезпечителна мярка на основание чл. 229, ал.6 Искане за замяна на обезпечителна мярка на основание чл. 229, ал.6

Моля, на основание чл. 229,ал.6 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, във връзка с Постановление за налагане на /предварителни/обезпечителни мерки №...................../................год.,издаденото Разрешение за неотложни плащания №........................./...............год. да бъде изменено.....

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 107 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020