Искане за издаване на удостоверение за третиране на неперсонифицирано дружество като подлежащо на облагане с корпоративен данък Искане за издаване на удостоверение за третиране на неперсонифицирано дружество като подлежащо на облагане с корпоративен данък

Моля да бъде издадено удостоверение за третиране на неперсонифицирано дружество като подлежащо на облагане с корпоративен данък на основание чл. 143р, ал. 1, т. 2 от ДОПК и в съответствие с чл. 4, ал. 2, буква „б“ от Директива 2003/48/ЕО от 3 юни 2003 година относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 70.0 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020