Искане за издаване на удостоверение за приравняване неперсонифицирано дружеството като колективна инвестиционна схема Искане за издаване на удостоверение за приравняване неперсонифицирано дружеството като колективна инвестиционна схема

Моля да бъде издадено удостоверение за приравняване на неперсонифицирано дружество като колективна инвестиционна схема по смисъла на чл. 143р от ДОПК и във връзка с чл. 4, ал 3 от Директива 2003/48/ЕК.
Декларирам, че представляваното от мен неперсонифицирано дружество:

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 70.5 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020