Искане за издаване на удостоверение за местно лице за целите на прилагането на Директива 2003/48/ЕС от 03 юни 2003 година Искане за издаване на удостоверение за местно лице за целите на прилагането на Директива 2003/48/ЕС от 03 юни 2003 година

Моля да ми бъде издадено удостоверение за местно лице за целите на прилагането на Директива 2003/48/ЕС от 03 юни 2003 г. относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 68.0 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020