Искане за издаване на карта за идентификация или заверен препис на изгубено регистрационно удостоверение /чл.22, ал. 3 от ЗРБ/ Искане за издаване на карта за идентификация или заверен препис на изгубено регистрационно удостоверение /чл.22, ал. 3 от ЗРБ/

Моля да ми бъде издаден дубликат на карта за идентификация и заверен препис на изгубено регистрационно удостоверение на основание чл. 22, ал. 3 от Закона за регистър БУЛСТАТ, по следните причини:...

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 32.0 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020