Искане за издаване на карта на идентификация с монтиран микропроцесорен чип /чл. 20 от ЗРБ/ Искане за издаване на карта на идентификация с монтиран микропроцесорен чип /чл. 20 от ЗРБ/

Моля, на основание чл. 20, ал. 1 от Закона за регистър БУЛСТАТ да ми бъде издадена карта за идентификация с монтиран микропроцесорен чип, съдържащ в електронен вид данните вписани в регистъра

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 32.0 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020