Искане за обявяване на невалидността на изгубена карта за идентификация в „Държавен вестник” /чл. 22, ал. 2 от ЗРБ/ Искане за обявяване на невалидността на изгубена карта за идентификация в „Държавен вестник” /чл. 22, ал. 2 от ЗРБ/

Моля да бъде обявена невалидността на изгубена карта за идентификация в „Държавен вестник” на основание чл. 22, ал. 2 от Закона за регистър БУЛСТАТ

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 32.5 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020