Искане за отмяна на обезпечителна мярка (по ДОПК) Искане за отмяна на обезпечителна мярка (по ДОПК)

Моля, на основание чл. 208,ал.1 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, да бъде отменено обезпечение наложено с Постановление №................../................год,издадено от ........................................

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 124 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020