Искане за прилагане на процедурата за опростено деклариране на компонентни части за промишлено предприятие Искане за прилагане на процедурата за опростено деклариране на компонентни части за промишлено предприятие

С настоящото Ви уведомявам, че през месец ………….…. 201.... г. ще започне пристигане/изпращане на компонентни части за промишлено предприятие, което ще завърши през месец ………………201... г.
Моля за разрешение, на основание чл. 27 от Наредбата за прилагане на системата Интрастат на Министерство на финансите, да декларирам еднократно

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 39 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020