Искане за продажби на стоки в оборот (по ДОПК) Искане за продажби на стоки в оборот (по ДОПК)

Моля, на основание чл.207, ал.3 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс и във връзка с Постановление за налагане на(предварителни) обезпечителни мерки №................../..................год и Протокол за опис на стоки в оборот №............./............год, да бъде разрешена продажбата на стоки в оборот както следва:....................

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 55.0 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020