Искане за спиране на производството по принудително изпълнение (по ДОПК) Искане за спиране на производството по принудително изпълнение (по ДОПК)

Моля, на основание чл. ...........от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, да бъде спряно производството по принудително изпълнение във връзка със задължение.....................

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 61.0 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020