Искане за удължаване срока за подаване на коригираща декларация Искане за удължаване срока за подаване на коригираща декларация

Моля, във вразка с чл. 25 ал. З от Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки, да ми бъде удължен срока за подаване коригираща декларация по поток/ци

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 39.0 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020