Писмено искане по чл.270, ал.3 от КТ Писмено искане по чл.270, ал.3 от КТ

На основание чл. 270. ал. 3, изречение 2 – ро от КТ, заявявам желанието си месечното ми трудово възнаграждение да се превежда по влог или по разплащателна сметка в банка …………………

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 22 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020