Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.


Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

В този модул ще намерите важните и значими от данъчното и осигурителното законодателство в България закони, кодекси, наредби и стандарти, указания и наръчници на НАП и НОИ.
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020