Правилник за прилагане на закона за данък върху добавената стойност Правилник за прилагане на закона за данък върху добавената стойност

В сила от 01.01.2007 г.
Издаден от Министерството на финансите
Обн. ДВ. бр.76 от 15 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.101 от 15 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.3 от12 Януари 2007г., изм. ДВ. бр.16 от20 Февруари 2007г., изм. ДВ. бр.39 от15 Април 2008г., изм. ДВ. бр.71 от12 Август 2008г., изм. ДВ. бр.105 от 9 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.4 от 16 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.100 от 15 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.6 от 22 Януари 2010г.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 11,1 MB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020