Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискалниустройства Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискалниустройства

Обн. - ДВ, бр. 106 от 27.12.2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз; доп., бр. 7 от 23.01.2007 г., в сила от 01.01.2007 г.; изм. и доп., бр. 79 от 02.10.2007 г.; изм и доп., бр. 77 от 29.09.2009 г., в сила от 29.09.2009 г.; изм. и доп., бр. 49 от 29.06.2010 г., в сила от 29.06.2010 г.; изм. и доп., бр. 48 от 24.06.2011 г., в сила от 24.06.2011 г.; изм. и доп., бр. 64 от 19.08.2011 г., в сила от 19.08.2011 г.; изм. и доп., бр. 7 от 24.01.2012 г., в сила от от 24.01.2012 г.; изм. и доп., бр. 27 от 03.04.2012 г., в сила от от 03.04.2012 г.; изм. и доп., бр. 54 от 17.07.2012 г., в сила от 17.07.2012 г.; доп., бр. 78 от 12.10.2012 г., в сила от 12.10.2012 г.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 1,22 MB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020