Наредба № H-9 за възстановяването на ДДС на лица, неустановени в държавата членка по възстановяване Наредба № H-9 за възстановяването на ДДС на лица, неустановени в държавата членка по възстановяване

Наредба № H-9 от 16 Декември 2009 год. ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ДАНЪКА ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ НА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА, НЕУСТАНОВЕНИ В ДЪРЖАВАТА ЧЛЕНКА ПО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, НО УСТАНОВЕНИ В ДРУГА ДЪРЖАВА - ЧЛЕНКА НА ОБЩНОСТТА
В сила от 01.01.2010 г. Издадена от Министерството на финансите Обн. ДВ. бр.101 от 18 Декември 2009г.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 74,0 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020