Наредба № H-10 за възстановяване на ДДС на чуждестранни лица, които не са установени на територията на общността Наредба № H-10 за възстановяване на ДДС на чуждестранни лица, които не са установени на територията на общността

НАРЕДБА № Н-10 ОТ 24 АВГУСТ 2006 Г. ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛАТЕН ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА, КОИТО НЕ СА УСТАНОВЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩНОСТТА
Обн. ДВ. бр.77 от 19 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.106 от 27 Декември 2006г.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 74,4 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020