Наредба № н-12 за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на данъчно незадължени физически лица, които не са установени на територията на общността Наредба № н-12 за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на данъчно незадължени физически лица, които не са установени на територията на общността

ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ В сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз
Обн. ДВ. бр.75 от 12 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.106 от 27 Декември 2006г.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 108 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020