Наредба № Н-11 за Възстановяване на Платен Данък Върху Добавената Стойност на Чуждестранни Лица, Установени и Регистрирани за Целите на Данък Върху Добавената Стойност на Територията на Общността Наредба № Н-11 за Възстановяване на Платен Данък Върху Добавената Стойност на Чуждестранни Лица, Установени и Регистрирани за Целите на Данък Върху Добавената Стойност на Територията на Общността

Издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 75 от 12.09.2006 г., в сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз - 1.01.2007 г., изм., бр. 106 от 27.12.2006 г., в сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз - 1.01.2007 г.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 121 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020