Наредба за Международен Превоз на Пътници и Товари Наредба за Международен Превоз на Пътници и Товари

Издадена от Министерството на транспорта и съобщенията
Обн. ДВ. бр.108 от 19 Ноември 2002г., изм. ДВ. бр.83 от 18 Октомври 2005г., попр. ДВ. бр.85 от 25 Октомври 2005г., изм. ДВ. бр.26 от 28 Март 2006г., изм. ДВ. бр.46 от 6 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.95 от 24 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Май 2007г., изм. ДВ. бр.73 от 19 Август 2008г., изм. ДВ. бр.92 от 22 Ноември 2011г.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 980 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020