Наредба № Н-2 за условията и реда за разпореждане с акцизни стоки, отнети в полза на държавата от данъчните органи по Закона за акцизите и Закона за тютюна и тютюневите изделия Наредба № Н-2 за условията и реда за разпореждане с акцизни стоки, отнети в полза на държавата от данъчните органи по Закона за акцизите и Закона за тютюна и тютюневите изделия

Наредба № Н-2 за условията и реда за разпореждане с акцизни стоки, отнети в полза на държавата от данъчните органи по Закона за акцизите и Закона за тютюна и тютюневите изделия
Издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 20 от 12.03.2004г.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 37,9 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020