Наредба за Структурата и Организацията на Работната Заплата Наредба за Структурата и Организацията на Работната Заплата

Приета с ПМС № 4 от 17.01.2007 г., обн., ДВ, бр. 9 от 26.01.2007 г., в сила от 1.07.2007 г., доп., бр. 56 от 10.07.2007 г., в сила от 1.07.2007 г., изм. и доп., бр. 83 от 16.10.2007 г., в сила от 1.07.2007 г., изм., бр. 11 от 5.02.2008 г., изм. и доп., бр. 10 от

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 74,5 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020