Наредба за Служебните Командировки и Специализации в Чужбина Наредба за Служебните Командировки и Специализации в Чужбина

В сила от 01.07.2004 г.
Приета с ПМС № 115 от 03.06.2004 г.
Обн. ДВ. бр.50 от 11 Юни 2004г., доп. ДВ. бр.80 от 14 Септември 2004г., изм. ДВ. бр.86 от 1 Октомври 2004г., изм. ДВ. бр.36 от 26 Април 2005г., изм. ДВ. бр.96 от 30 Ноември 2005г., изм. ДВ.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 325 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020