Наредба за Работното Време, Почивките и Отпуските Наредба за Работното Време, Почивките и Отпуските

Приета с ПМС № 72 от 30.12.1986 г., обн., ДВ, бр. 6 от 23.01.1987 г., в сила от 1.01.1987 г., изм. и доп., бр. 31 от 19.04.1991 г., в сила от 19.04.1991 г., изм., бр. 55 от 12.07.1991 г., бр. 59 от 23.07.1991 г., в сила от 1.06.1991 г., бр. 59 от 9.07.1993 г., бр. 67 от

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 325 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020