Наредба за Командировките в Страната Наредба за Командировките в Страната

В сила от 01.01.1987 г.
Приета с ПМС № 72 от 30.12.1986 г.
Обн. ДВ. бр.11 от 10 Февруари 1987г., изм. ДВ. бр.21 от 15 Март 1991г., изм. ДВ. бр.2 от 7 Януари 1994г., изм. ДВ. бр.62 от 11 Юли 1995г., изм. ДВ. бр.34 от 29 Април 1997г., изм. ДВ. бр.40 от 30 Април 1999г., изм. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2008г., изм. ДВ. бр.2 от 7 Януари 2011г.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 75,0 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020