Условия и Ред за Даване на Разрешения за Работа на Лица, Ненавършили 18 години Условия и Ред за Даване на Разрешения за Работа на Лица, Ненавършили 18 години

Наредба № 6 от 24 Юли 2006 г. за Условията и Реда за Даване на Разрешения за Работа на Лица, Ненавършили 18 Години
Издадена от Министерството на Труда и Социалната Политика и Министерството на Здравеопазването

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 106 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020