Наредба за Определяне на Видовете Работи за които се Установява Допълнителен Платен Годишен Отпуск Наредба за Определяне на Видовете Работи за които се Установява Допълнителен Платен Годишен Отпуск

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 267 ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2005 Г.
Обн. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.35 от 28 Април 2006г., изм. ДВ. бр.68 от 22 Август 2006г., изм. ДВ. бр.10 от 6 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.67 от 21 Август 2009г.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 43,0 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020