Наредба за Определяне на Видовете Работи, за Които се Установява Намалено Работно Време Наредба за Определяне на Видовете Работи, за Които се Установява Намалено Работно Време

Приложение № 1 към ПМС № 267 от 12.12.2005 г.
Обн. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.68 от 22 Август 2006г., изм. ДВ. бр.10 от 6 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.67 от 21 Август 2009г.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 33,5 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020