Наредба за Трудовата Книжка и Трудовия Стаж Наредба за Трудовата Книжка и Трудовия Стаж

Приета с ПМС № 227 от 23.11.1993 г., обн., ДВ, бр. 102 от 3.12.1993 г., доп., бр. 48 от 13.06.2006 г., изм., бр. 10 от 6.02.2009 г., изм. и доп., бр. 16 от 27.02.2009 г., в сила от 1.01.2009 г., изм., бр. 67 от 21.08.2009 г., доп., бр. 73 от 17.09.2010 г., в сила от 28.08.2010 г.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 172 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020