Наредба за трудоустрояване Наредба за трудоустрояване

Приета с ПМС № 72 от 1986 г., обн., ДВ, бр. 7 от 27.01.1987 г., изм., бр. 52 от 8.07.1988 г., бр. 47 от 12.06.1990 г., изм. и доп., бр. 111 от 28.12.2001 г., изм., бр. 78 от 30.09.2005 г., в сила от 1.10.2005 г.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 143 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020