Наредба за пенсиите и осигурителния стаж Наредба за пенсиите и осигурителния стаж

(Загл. изм. - ДВ, бр. 19 от 2003 г.) Обн. - ДВ, бр. 21 от 17.03.2000 г., в сила от 01.01.2000 г.; изм. и доп., бр. 43 от 26.05.2000 г., в сила от 01.01.2000 г.; изм., бр. 61 от 25.07.2000 г.; изм., бр. 81 от 06.10.2000 г.; изм., бр. 36 от 12.04.2001 г.; изм., бр. 19 от 19.02.2002 г., в сила от 01.01.2002 г.; попр., бр. 21 от 26.02.2002 г.; доп., бр. 74 от 30.07.2002 г.;

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 449 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020