Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

Обн. - ДВ, бр. 1 от 05.01.2007 г., в сила от 01.01.2007 г.; изм. бр. 1 от 04.01.2008 г. с Решение на ВАС 9943 по а.д. № 4330/2007 г.; изм. и доп., бр. 26 от 07.03.2008 г.; изм. и доп., бр. 13 от 17.02.2009 г., в сила от 01.01.2009 г.; изм. и доп.,

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 892 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020