Наредба за осигурителните каси Наредба за осигурителните каси

Обн. - ДВ, бр. 37 от 13.04.2001 г.; изм. и доп., бр. 1 от 03.01.2006 г.; в сила от 01.01.2006 г.; изм. и доп., бр. 15 от 16.02.2007 г., в сила от 01.01.2007 г.; изм. и доп., бр. 2 от 08.01.2010 г., в сила от 01.01.2010 г.; изм. и доп., бр. 80 от 19.10.2012 г., в сила от 01.08.2012 г.; изм. и доп., бр. 33 от 05.04.2013 г., в сила от 01.01.2013 г.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 663 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020