Наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица Наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица

Обн. - ДВ, бр. 19 от 19.02.2002 г., в сила от 01.01.2002 г.; доп., бр. 74 от 30.07.2002 г.; изм., бр. 19 от 09.03.2004 г., в сила от 01.01.2004 г.; изм. и доп., бр. 15 от 16.02.2007 г., в сила от 01.01.2007 г.; изм. и доп., бр. 13 от 17.02.2009 г., в сила от 01.01.2009 г.;

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 277 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020