Наредба за категоризиране на труда при пенсиониране Наредба за категоризиране на труда при пенсиониране

Обн. - ДВ, бр. 123 от 23.10.1998 г., в сила от 01.01.2000 г.; изм . и доп., бр. 114 от 30.12.1999 г.; доп., бр. 79 от 29.09.2000 г., в сила от 01.01.2000 г.; изм . и доп., бр. 64 от 20.07.2001 г.; изм., бр. 13 от 11.02.2011 г., в сила от 01.01.2011 г.; изм. и доп., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 01.01.2013 г.
Приета с ПМС № 235 от 20.10.1998 г.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 114 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020