Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски

Обн. - ДВ, бр. 6 от 21.01.2000 г.; в сила от 01.01.2000 г.; изм. и доп., бр. 83 от 10.10.2000 г.; изм., бр. 36 от 12.04.2001 г.; в сила от 01.01.2001 г.; изм., бр. 19 от 19.02.2002 г.; в сила от 01.01.2002 г.; изм., бр. 10 от 04.02.2003 г.; в сила от 01.01.2003 г.;

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 243 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020