Наредба за осигурителния стаж на Самоосигуряващи се Наредба за осигурителния стаж на Самоосигуряващи се

В сила от 01.01.2000 г.
Приложение № 2 към ПМС № 30 от 10.03.2000 г.
Обн. ДВ. бр.21 от 17 Март 2000г., изм. ДВ. бр.83 от 10 Октомври 2000г., изм. ДВ. бр.8 от 26 Януари 2001г., изм. ДВ. бр.52 от 8 Юни 2001г., изм. ДВ. бр.19 от 19 Февруари 2002г., изм. ДВ. бр.91 от 14 Октомври 2003г., изм. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2006г., изм. ДВ. бр.15 от 16 Февруари 2007г.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 110 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020