Наредба за Установяване Трудовите Злополуки Наредба за Установяване Трудовите Злополуки

Наредба за Установяване, Разследване, Регистриране и Отчитане на Трудовите Злополуки
В сила от 1 януари 2000 г.
Обн. ДВ. бр.6 от 21 Януари 2000г., изм. ДВ. бр.61 от 25 Юли 2000г., изм. ДВ. бр.19 от 19 Февруари 2002г.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 73,5 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020