Наредба за Съобщаване и Отчитане на Професионалните Болести Наредба за Съобщаване и Отчитане на Професионалните Болести

В сила от 22.07.2008 г.
Приета с ПМС № 168 от 11.07.2008 г.
Обн. ДВ. бр.65 от 22 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.5 от 14 Януари 2011г.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 66,5 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020