Наредба за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя Наредба за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя

Приета с ПМС № 362 от 29.12.2004 г., обн., ДВ, бр. 3 от 11.01.2005 г., в сила от 1.01.2005 г., изм., бр. 1 от 3.01.2006 г., в сила от 1.01.2006 г.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 156 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020