Наредба № 1 от 13.02.2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация Наредба № 1 от 13.02.2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация

Издадена от председателя на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт, обн., ДВ, бр. 17 от 23.02.2007 г., в сила от 23.02.2007 г., изм., бр. 6 от 23.01.2009 г., в сила от 1.01.2009 г., бр. 2 от 8.01.2010 г., в сила от 1.01.2010 г., изм. и доп., бр. 14 от 17.02.2012 г.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 153 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020