Платежни нареждания Платежни нареждания

Платежни нареждания


Платежни нареждания

Можете да използвате този модул за да попълните, разпечатате на хартия и запазите на компютъра си в електронен вид формуляри / бланки за банкови платежни операции.

Това са най-често използваните в практиката документи.

Ние разбира се, споделяме идеята, че новите технологии помагат на хората. За това за нас е важно да напишем, че ЕЛЕКТРОННОТО БАНКИРАНЕ е по-добрата, по-бързата, по-модерната, по-щадящата природните ресурси технология /не се изисква ползването на хартия, мастило и други консумативи/.

Освен това, ЕЛЕКТРОННОТО БАНКИРАНЕ е по-лесната за използване технология. За това, предлаганата тук възможност за ПЕЧАТ НА БЛАНКИ на хартия е само една възможна опция, която допълва предлаганите от нас услуги.

Нашият призив към ползвателите е да ОГРАНИЧАТ ПОЛЗВАНЕТО НА ХАРТИЕНИ БЛАНКИ, като започнат традиционно да използват електронни банкови услуги.

Днес такива услуги се предлагат от всяка банка!
 • Платежно нареждане - вносна бележка

  Вносна бележка - банка - Документ, обичайно на хартиен носител, чрез който се отчита / регистрира операция за внасяна на пари в брой. Този документ, най-често се използва за "захранване" на банкова сметка. Често банките предлагат попълването на вносната бележка, при явяване на клиента в офис, на гише - каса. Клиента удостоверява самоличността си пред служител на банката и се подписва саморъчно като вносител върху бланката вносна бележка.

  Прочети още...

 • Платежно нареждане за кредитен превод

  Това е банков платежен документ, чрез който се отчита банкова операция за прехвърляне на парични средства от сметка на клиент-наредител към сметка на получател. Документа се съставя от наредителя, подписва се от него и се представя в банката, която обслужва сметката на клиента. Когато платежното нареждане за кредитен е на хартиен носител, то се изготвя в два екземпляра. След регистриране на операцията по прехвърляне на средствата от сметката на клиента в сметката на получателя, банката връща единия екземпляр на клиента и задържа втория.

  Прочети още...

 • Платежно нареждане / вносна бележка за плащане от / към бюджета

  Банков документ, който се използва за внасяне или прехвърляне на парични средства от физически или юридически лица в полза на бюджетни организации, Републикански бюджет, местни /общински/ бюджети.

  Прочети още...

facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020