Платежно нареждане - вносна бележка Платежно нареждане - вносна бележка

Вносна бележка - банка - Документ, обичайно на хартиен носител, чрез който се отчита / регистрира операция за внасяна на пари в брой. Този документ, най-често се използва за "захранване" на банкова сметка. Често банките предлагат попълването на вносната бележка, при явяване на клиента в офис, на гише - каса. Клиента удостоверява самоличността си пред служител на банката и се подписва саморъчно като вносител върху бланката вносна бележка.

Технология за работа: Можете да свалите документа на компютъра си. Отваряте сваления файл. Можете да попълвате всички необходими реквизити - банка, вносител, сума, основание за внасяне. Попълвате само в първия екземпляр. Във втория автоматично се прехвърля, вече въведената информация в първата бланка. Долу, в дясно има управляващи икони за печат, ЗАПАЗВАНЕ, центриране.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 110 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020