Платежно нареждане за кредитен превод Платежно нареждане за кредитен превод

Това е банков платежен документ, чрез който се отчита банкова операция за прехвърляне на парични средства от сметка на клиент-наредител към сметка на получател. Документа се съставя от наредителя, подписва се от него и се представя в банката, която обслужва сметката на клиента. Когато платежното нареждане за кредитен е на хартиен носител, то се изготвя в два екземпляра. След регистриране на операцията по прехвърляне на средствата от сметката на клиента в сметката на получателя, банката връща единия екземпляр на клиента и задържа втория.

Технология за работа: можете да свалите документа на компютъра си. Отваряте сваления файл. Можете да попълвате всички необходими реквизити - получател, банка на получателя, сметка на получателя, сума за превод, основание за внасяне. Попълвате само първия екземпляр. Във втория автоматично се прехвърля вече въведената информация в първата бланка. Долу, в дясно има управляващи икони за печат, ЗАПАЗВАНЕ, центриране.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 172 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020