Платежно нареждане / вносна бележка за плащане от / към бюджета Платежно нареждане / вносна бележка за плащане от / към бюджета

Банков документ, който се използва за внасяне или прехвърляне на парични средства от физически или юридически лица в полза на бюджетни организации, Републикански бюджет, местни /общински/ бюджети. Документа се съставя от наредителя /ако лицето има сметка в банката/ или от вносителя /когато лицето няма банкова сметка в банката, извършваща трансакцията/. Подписва се от наредителя / вносителя и се представя в банката на хартиен носител, в два екземпляра. След регистриране на операцията по прехвърляне на средствата, банката връща единия екземпляр на клиента / наредител или вносител/ и задържа втория.

Технология за работа: можете да свалите документа на компютъра си. Отваряте сваления файл. Можете да попълвате всички необходими реквизити - получател, банка на получателя, сметка на получателя, сума за превод, основание за внасяне. Попълвате само първия екземпляр. Във втория автоматично се прехвърля вече въведената информация в първата бланка. Долу, в дясно има управляващи икони за печат, ЗАПАЗВАНЕ, центриране.

doc Изтегли от тук цялото съдържание! - 172 KB
facebook skype email
Всички права запазени. © 2012-2020